back to thumbs  /  

TRIGLAV

Adv + Graphic design

Naloga


Obvestiti populacijo o možnih oblikah varčevanja, namenjenih starejši populaciji in populaciji, ki ni nikoli še varčevala. Triglav DZU tokrat ponuja pakete z majhnimi in kratkotrajnimi vložki, ki so primerni varčevalcem z nižjimi dohodki.

Rešitev


Einsteinova teorija relativnosti ima tudi globlji filozofski in življenjski pomen. Iste stvari namreč izgledajo drugače, če jih gledamo z drugačnega gledišča. Vse je relativno. Tako življenje neopazno teče mimo nas. Staramo se in to dejstvo velikokrat opazimo prepozno, saj sebe opazujemo iz svojega gledišča.

KD / Marko Miladinović
AD / Darko Miladinović
D / Mojca Mladenovič